Phụ kiện tủ bếp

Bảng giá phụ kiện tủ bếp (Cập nhật tháng 12/2020)

STTTÊN SP VẬT LIỆU/TBMÃ SỐĐƠN GIÁ
1Giá Xoong nồi FS DP 900N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DP 900N VIP2.240.000 đ
2Giá Xoong nồi FS DP 800N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DP 800N VIP2.080.000 đ
3Giá Xoong nồi FS DP 700N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DP 700N VIP1.920.000 đ
4Giá Xoong nồi FS DP 900S VIP – INOX 304PK-FS DP 900SVIP2.880.000 đ
5Giá Xoong nồi FS DP 800S VIP – INOX 304PK-FS DP 800S VIP2.720.000 đ
6Giá Xoong nồi FS DP 700S VIP – INOX 304PK-FS DP 700S VIP2.560.000 đ
7Giá Xoong nồi FS DP 600S VIP – INOX 304PK-FS DP 600S VIP2.400.000 đ
8Giá Xoong nồi FS DB 900 SPS – INOX 304PK-FS DB 900 SPS2.560.000 đ
9Giá Xoong nồi FS DB 800 SPS – INOX 304PK-FS DB 800 SPS2.400.000 đ
10Giá Xoong nồi FS DB 700 SPS – INOX 304PK-FS DB 700 SPS2.240.000 đ
11Giá Xoong nồi FS DB 600 SPS – INOX 304PK-FS DB 600 SPS2.080.000 đ
12Giá Xoong nồi FS DB 900 SD – INOX 201PK-FS DB 900 SD2.480.000 đ
13Giá Xoong nồi FS DB 800 SD – INOX 201PK-FS DB 800 SD2.400.000 đ
14Giá Xoong nồi FS DB 700 SD – INOX 201PK-FS DB 700 SD2.320.000 đ
15Giá Xoong nồi FS DB 900 SP – INOX 201PK-FS DB 900 SP1.840.000 đ
16Giá Xoong nồi FS DB 800 SP – INOX 201PK-FS DB 800 SP1.760.000 đ
17Giá Xoong nồi FS DB 700 SP – INOX 201PK-FS DB 700 SP1.680.000 đ
18Giá Xoong nồi FS DB 600 SP – INOX 201PK-FS DB 600 SP1.600.000 đ
19Giá Xoong nồi FS DB 900 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DB 900 SPN2.040.000 đ
20Giá Xoong nồi FS DB 800 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DB 800 SPN1.880.000 đ
21Giá Xoong nồi FS DB 700 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DB 700 SPN1.720.000 đ
22Giá Xoong nồi FS DB 600 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS DB 600 SPN1.560.000 đ
23Giá bát đĩa FS BP 900N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS BP 900N VIP2.560.000 đ
24Giá bát đĩa FS BP 800N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS BP 800N VIP2.400.000 đ
25Giá bát đĩa FS BP 700N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS BP 700N VIP2.240.000 đ
26Giá bát đĩa FS BP 900S VIP – INOX 304PK-FS BP 900S VIP3.280.000 đ
27Giá bát đĩa FS BP 800S VIP – INOX 304PK-FS BP 800S VIP3.080.000 đ
28Giá bát đĩa FS BP 700S VIP – INOX 304PK-FS BP 700S VIP2.960.000 đ
29Giá bát đĩa FS BP 900 SPS – INOX 304PK-FS BP 900 SPS3.000.000 đ
30Giá bát đĩa FS BP 800 SPS – INOX 304PK-FS BP 800 SPS2.840.000 đ
31Giá bát đĩa FS BP 700 SPS – INOX 304PK-FS BP 700 SPS2.680.000 đ
32Giá bát đĩa FS BP 900 SD – INOX 201PK-FS BP 900 SD2.640.000 đ
33Giá bát đĩa FS BP 800 SD – INOX 201PK-FS BP 800 SD2.560.000 đ
34Giá bát đĩa FS BP 700 SD – INOX 201PK-FS BP 700 SD2.480.000 đ
35Giá bát đĩa FS BP 900 SP – INOX 201PK-FS BP 900 SP2.240.000 đ
36Giá bát đĩa FS BP 800 SP – INOX 201PK-FS BP 800 SP2.160.000 đ
37Giá bát đĩa FS BP 700 SP – INOX 201PK-FS BP 700 SP2.080.000 đ
38Giá bát đĩa FS BP 900 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS BP 900 SPN2.280.000 đ
39Giá bát đĩa FS BP 800 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS BP 800 SPN2.200.000 đ
40Giá bát đĩa FS BP 700 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS BP 700 SPN2.120.000 đ
41Kệ chén nâng hạ FS EB 900N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS EB 900N VIP5.920.000 đ
42Kệ chén nâng hạ FS EB 800N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS EB 800N VIP5.760.000 đ
43Kệ chén nâng hạ FS EB 700N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS EB 700N VIP5.600.000 đ
44Kệ chén nâng hạ FS EB 900S VIP – INOX 304PK-FS EB 900S VIP8.000.000 đ
45Kệ chén nâng hạ FS EB 800S VIP – INOX 304PK-FS EB 800S VIP7.880.000 đ
46Kệ chén nâng hạ FS EB 700S VIP – INOX 304PK-FS EB 700S VIP7.760.000 đ
47Kệ chén nâng hạ FS EB 900 SPS – INOX 304PK-FS EB 900 SPS7.920.000 đ
48Kệ chén nâng hạ FS EB 800 SPS – INOX 304PK-FS EB 800 SPS7.760.000 đ
49Kệ chén nâng hạ FS EB 700 SPS – INOX 304PK-FS EB 700 SPS7.600.000 đ
50Kệ chén cố định FS RS 900 SS – INOX 304PK-FS RS 900 SS2.080.000 đ
51Kệ chén cố định FS RS 800 SS – INOX 304PK-FS RS 800 SS1.960.000 đ
52Kệ chén cố định FS RS 700 SS – INOX 304PK-FS RS 700 SS1.880.000 đ
53Kệ chén cố định FS RS 900 S – INOX 201PK-FS RS 900 S800.000 đ
54Kệ chén cố định FS RS 800 S – INOX 201PK-FS RS 700 S760.000 đ
55Kệ chén cố định FS RS 700 S – INOX 201PK-FS RS 600 S720.000 đ
56Kệ chén cố định FS 900 I – INOX 201PK-FS 900 I1.440.000 đ
57Kệ chén cố định FS 800 I – INOX 201PK-FS 700 I1.280.000 đ
58Kệ chén cố định FS 700 I – INOX 201PK-FS 600 I1.120.000 đ
59Kệ chén cố định FS 900 SN – INOX 304PK-FS 900 SN2.160.000 đ
60Kệ chén cố định FS 800 SN – INOX 304PK-FS 700 SN2.000.000 đ
61Kệ chén cố định FS 700 SN – INOX 304PK-FS 600 SN1.840.000 đ
62Kệ chén cố định FS RS 900 S3 – INOX 201PK-RS 900 S31.360.000 đ
63Kệ chén cố định FS RS 800 S3 – INOX 201PK-RS 800 S31.280.000 đ
64Kệ chén cố định FS RS 700 S3 – INOX 201PK-RS 700 S31.200.000 đ
65Giá treo đa năng FS RS 270T – INOX 201PK-RS 270T880.000 đ
66Giá treo đa năng FS RS 202 – INOX 201PK-RS 2021.160.000 đ
67Thùng gạo FS RC 15 – MẶT KÍNHPK-FS RC 151.360.000 đ
68Thùng gạo FS RC 15 B – MẶT KÍNHPK-FS RC 15 B1.360.000 đ
69Thùng gạo FS RC 30 – MẶT KÍNHPK-FS RC 302.384.000 đ
70Thùng rác đơn FS DB 14L – NHỰA.INOXPK-FS DB 14L880.000 đ
71Mâm xoay góc FS RB 360 SS – INOX 304PK-FS RB 360 SS2.080.000 đ
72Mâm xoay góc FS RB 270 SS – INOX 304PK-FS RB 270 SS2.160.000 đ
73Mâm xoay góc FS RB 180 SS – INOX 304PK-FS RB 180 SS2.000.000 đ
74Góc xoay liên hoàn FS MC400 SLN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS MC400 SLN5.560.000 đ
75Góc xoay liên hoàn FS MC400 SRN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS MC400 SRN5.480.000 đ
76Góc xoay liên hoàn FS MC400 SL – INOX 304PK-FS MC400 SL6.880.000 đ
77Góc xoay liên hoàn FS MC400 SR – INOX 304PK-FS MC400 SR6.880.000 đ
78Giá để chai lọ FS SB 200S – INOX 304PK-FS SB 200S1.760.000 đ
79Giá để chai lọ FS SOB 200SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS SOB 200SPN1.600.000 đ
80Giá đa năng FS MF 200S – INOX 201PK-FS MF 200S1.760.000 đ
81Giá gia vị FS MF 200SP – INOX 201PK-FS MF 200SP1.600.000 đ
82Giá gia vị FS MF 250 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS MF 250 SPN1.280.000 đ
83Kệ gia vị FS MF 400N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS MF 400N VIP2.240.000 đ
84Kệ gia vị FS MF 350N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS MF 350N VIP2.080.000 đ
85Kệ gia vị FS MF 300N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS MF 300N VIP1.920.000 đ
86Kệ gia vị FS MF 400S VIP – INOX 304PK-FS MF 400S VIP2.880.000 đ
87Kệ gia vị FS MF 350S VIP – INOX 304PK-FS MF 350S VIP2.720.000 đ
88Kệ gia vị FS MF 300S VIP – INOX 304PK-FS MF 300S VIP2.560.000 đ
89Kệ gia vị FS MF 400SD – INOX 201PK-FS MF 400SD2.400.000 đ
90Kệ gia vị FS MF 350SD – INOX 201PK-FS MF 350SD2.240.000 đ
91Kệ gia vị FS MF 300SD – INOX 201PK-FS MF 300SD2.080.000 đ
92Kệ gia vị FS MF 400SPS – INOX 304PK-FS MF 400SPS2.880.000 đ
93Kệ gia vị FS MF 350SPS – INOX 304PK-FS MF 350SPS2.720.000 đ
94Kệ gia vị FS MF 300SPS – INOX 304PK-FS MF 300SPS2.560.000 đ
95Kệ gia vị FS MF 400S – INOX 304PK-FS MF 400S2.400.000 đ
96Kệ gia vị FS MF 350S – INOX 304PK-FS MF 350S2.240.000 đ
97Kệ gia vị FS MF 300S – INOX 304PK-FS MF 300S2.080.000 đ
98Tủ kho FS 871 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS 871 SPN464.000 đ
99Tủ kho FS 502 SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS 502 SPN3.200.000 đ
100Tủ kho FS B51620SPN – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS B51620SPN5.512.000 đ
101Tủ kho FS B51720S VIP – INOX 304PK-FS B51720S VIP7.600.000 đ
102Tủ kho FS B61820N VIP – INOX 201 PHỦ NANOPK-FS B61820N VIP6.400.000 đ

Trên đây là bảng giá những loại phụ kiện tủ bếp được khách hàng lựa chọn nhiều trên thị trường hiện nay. Hãy liên hệ với TBF ngay để xem thêm nhiều mẫu phụ kiện và nhận tư vấn, cập nhật bảng giá mới nhất.