Hướng dẫn thanh toán

Khách hàng thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản, qua các tài khoản sau:

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Đà Nẵng
Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM QUANG MINH
Tài khoản số : 40200013952288