Hướng dẫn thanh toán

Khách hàng thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản, qua các tài khoản sau:

  •  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Đà Nẵng.
  • Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM QUANG MINH
  • Tài khoản số :40200013952288
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
  • Tên TK: Đỗ Tấn Hùng
  • Tài khoản số : 0041000249198